روغن نباتی بهار – دو — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

روغن نباتی بهار – دو — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
بهار

محصول:
روغن نباتی با عطر و طعم روغن کرمانشاهی

تگ لاین:
میان ماه من تا ماه گردون / تفاوت از زمین تا آسمان است

کاراکتر برند:

وعده برند:
باب ذائقه ایرانی

پیش زمینه:
ایرانیان برای پخت غذا همیشه از روغن حیوانی و کره استفاده می کردند؛ روغن نباتی برای دریافت مجوز ورود به آشپزخانه ایرانی، مجبور بود ظاهر و طعمش را به عادت و سلیقه ایرانیان نزدیک کند؛ از جمله این تغییرات تزریق هیدروژن به روغن بود تا به شکل جامد دربیاید و همچنین اضافه کردن رنگ تا شبیه به روغن حیوانی اعلا به نظر برسد. روغن بهار، علاوه بر این تغییرات، طعم و بوی روغن حیوانی را نیز به محصول خود اضافه کرده بود؛ و البته نسل هایی که عادت به مصرف روغن حیوانی یا به اصطلاح کرمانشاهی داشتند، همچنان بعد از سالها نیز مصرف روغن نباتی را دون شان، ناسالم و باعث بدمزه شدن غذا می دانستند.

مخاطب پیام آگهی:
در دورانی که زنان حضور اجتماعی و مشارکت بیشتری در کارها پیدا کرده بودند، در بسیاری از خانه ها خرید مواد غذایی به عهده زنان گذاشته شده بود اما رعایت سلیقه سایر اعضای خانواده، به خصوص همسر و پدر خانواده، نقش کلیدی در این انتخاب داشته و قطعن حساسیت زیادی روی کیفیت، بو و مزه روغن که یکی از مواد مورد نیاز برای تمام غذاهاست وجود داشته. زنان خانواده های سنتی تر به دلیل سلیقه و عادت مصرف خانواده نمی توانسته اند جز جامعه هدف آگهی باشند، در عین حال که در چنین خانواده هایی خرید بیشتر به عهده مردان بوده، کسانی که هرگز حاضر به کنار گذاشتن روغن حیوانی و مصرف روغن نباتی نبوده اند. بنابراین آگهی در بین بخش متجددتر جامعه به دنبال مخاطب می گردد و زنانی که هم حق انتخاب دارند و هم خواست تجربه محصولات جدید.

شرح آگهی:
ورودی تصویر، مصرع خوش آهنگ، تصویری و احساسی “میان ماه من تا ماه گردون” است که چشم را به مصرع بعدی هدایت می کند، “تفاوت از زمین تا آسمان است”؛ پایین تر دایره قرمزی که نماد “ماه گردون” است – ماه شب چهارده نماد زیبایی و کمال– که با “ماه من” مورد مقایسه و تخفیف قرار گرفته؛ مشخصات “ماه من” یا همان روغن نباتی بهار روی این فرم نوشته شده. بسته بندی روغن نباتی بهار در پایین نوشته قرار گرفته-“ماه من” جلوتر از “ماه گردون” قرار گرفته و آن را به عقب رانده- دایره سرخ، هم ارتباط متن با بسته بندی را بوجود می آورد و هم نقش پس زمینه ای را بازی می کنه که با تمام شدنش بسته بندی را به پیش زمینه رانده و به طرح بعد و عمق می دهد؛. در انتهای این ترکیب بندی عمودی، جمله تاکیدی “روغن نباتی بهار با عطر و طعم روغن کرمانشاهی، باب ذائقه ایرانی تهیه شده است” تاکیدی بر جایگاه برند و مطلوبیت محصول دارد.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

No Comments

Post a Comment