اجاق گاز اونیورسال — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

اجاق گاز اونیورسال — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
اونیورسال

محصول:
اجاق گاز

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
تجربه و تخصص فنی

مخاطب آگهی:
خانم های خانه دار

پیش زمینه:

شرح آگهی:
1 – آگهی فروش اجاق گازهای انیورسال که زنان را هدف قرار داده است. انگشتان ظریف زنانه ای که تبدیل به نازل گاز شده و شعله ای کوچک اما گرم و قوی روی آن قرار گرفته و در فاصله این دو المان تصویری قوی، نام برند نوشته شده. حرکت عمودی طرح چشم مخاطب را رو به پایین هدایت می کند، جایی که لوگوی انگلیسی و متن آگهی نوشته شده “انواع اجاق گاز تحت نظر متخصصین و آزموده ترین سازندگان اجاقهای گاز اروپا”. در امتداد این حرکت چشم مخاطب را به تصویر وعده آگهی می رسد، تصویر انواع اجاق گازها که به نوعی هم در دست زنانه قرارگرفته و گویی حق انتخاب از بین محصولات را به این دست داده.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

No Comments

Post a Comment