بخاری جنرال – یک — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

بخاری جنرال – یک — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال


محصول:
بخاری


تگ لاین:
خدمت بزرگترین محصول ماست

کاراکتر برند:

وعده برند:
بیشترین گرما و زیبایی


مخاطب آگهی:
آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:
بخاری های نفتی قدیمی یک کوره نفت بزرگ داشت که می بایست مقدار نسبتن زیادی نفت وارد آن شود و سپس با کبریت و کاغذ و مقوا شعله آتش به آن نزدیک شده و روشن شود. در این مدل بخاری ها، به دلیل آتش گرفتن ناگهانی مقدار زیادی نفت، روشن کردن بخاری همیشه با ریسک آتش گرفتن آن همراه بود و البته دود و صدای ناخوشایند. پیلوت فتیله کوچک همیشه روشنی بود که بعدها در کنار کوره نفت سوز بخاری ها قرار داده شد تا نفت ورودی به کوره را گرم کند و نفت سریعتر آتش بگیرد، بنابراین با ورود حجم بسیار کمتری از نفت به کوره، بخاری به آرامی روشن می شد.


شرح آگهی:
فضای خاکستری و سفید سرد و برفی، مرد چتر به دستی که در دوردست در برف راه می رود و تصویر بزرگ بخاری که در پیش زمینه و در مسیر حرکت مرد قرار گرفته، گویی که مقصد مرد است. طراح با حذف جزییات تصویر مرد و رسم آن به صورت یک سایه، حس غربتی را در مخاطب ایجاد کرده که با مفهوم سوزوسرمای زمستان بسیار همنشین است، و واژه “پناهگاه” استفاده شده در تیتر –در سوز سرمای زمستان بخاری جنرال بهترین پناهگاه است- را دلچسب تر می کند؛ درواقع با القای سرما و غربت و تنهایی، مخاطب را تشنه مفهومی بیش از گرمای ساده بخاری کرده و سپس بخاری جنرال را به عنوان “بهترین پناهگاه” معرفی می کند، “پناهگاه” نه تنها مفهوم فیزیکی، که مفهوم احساسی و روانی هم دارد؛ و به همین راحتی، برند جنرال از لایه جسم ما عبور کرده و با لایه روح ما ارتباط برقرار می کند!
سیاهی دیواره سمت چپ بخاری، تصویر مرد و آرم نوشته سیاه جنرال در تیتر، یک مثلث بصری به وجود آورده که چشم مخاطب را روی فضای برفی نگه داشته تا نیاز بیشتری به گرمای بخاری احساس کند؛ همچنین لوگوی روی بخاری را خوانا می کند. با توجه به نزدیک شدن پیام آگهی به نیازهای روحی مخاطب، تگ لاین “خدمت بزرگترین محصول ماست” مفهوم ملموس تری در این آگهی پیدا کرده و لوگوی جنرال که زیر تگ لاین نوشته شده همراه با این حس خوب در ذهن مخاطب ثبت می شود. مدل بخاری و تاکید برداشتن پیلوت، مزیت رقابتی مهم بخاری ها در آن زمان، به درستی زیر تصویر بخاری نوشته شده.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

No Comments

Post a Comment