بخاری جنرال – پنج — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

بخاری جنرال – پنج — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال


محصول:
بخاری


تگ لاین:
ندارد


کاراکتر برند:
ندارد


وعده برند:
ندارد


پیش زمینه:
برخلاف آبگرمکن های نفتی، نسل های اول بخاری نفتی کاربراتور نداشت، نفت از منبع داخل قیفی می چکید و از آنجا وارد لوله چنبره شکلی می شد که سوخت را به شعله می رساند؛ فاصله منبع نفت تا قیف فضای بسته ای نبود بنابراین کارکردن این بخاری ها همراه بود پخش شدن بوی نفت در فضای اتاق که ناخوشایند و بیماری زا بود. در نسل های بعدی کاربراتوی به بخاری اضافه شد که هم سیستم بسته و کنترل کننده مقدار سوخت ورودی به بخاری بود و هم اینکه حتا در بسته ترین درجه باز مقدار کمی سوخت به شعله پیلوت می رساند تا روشن کردن بخاری راحت تر باشد. اضافه شدن کاربراتور به بخاری ها تغییر و پیشرفت محسوسی در تولید بخاری نفتی بود.


مخاطب پیام آگهی:
خانم های خانه دار و آقایان


شرح آگهی:
سه نفر زیر باران شدید به سوی “بخاری جنرال” می روند! نه به سوی تصویر بخاری که به سوی نام بخاری! اگر به سوی تصویر بخاری می رفتند چیزی که در ذهن ما در لحظه اول متبادر می شد این بود “اینها به سوی بخاری می روند” چون نام بخاری روی تصویر خوانا نبود و تا خواندن بقیه مطالب آگهی همین جمله در ذهن ما نقش می بست؛ ولی وقتی که به سوی نوشته می روند در همان لحظه اول این مفهوم در ذهن ما ثبت می شود “اینها به سوی بخاری جنرال می روند”! تاثیر اولیه آگهی بسیار بیشتر و قوی تر می شود و در واقع از یک جمله خبری به یک تبلیغ ارتقا پیدا می کند؛ رنگ قرمز واژه “جنرال” هم مفهوم “رفتن به سوی بخاری گرم یا گرمای بخاری جنرال” را القا می کند. تا اینجا آگهی در ارائه پیامش کاملن موفق بوده، حالا برای تکمیل پیام تصویر بخاری جنرال را طوری کنار تصویر و در مسیر این آدم ها گذاشته که همزمان با رفتن به سوی نوشته بخاری جنرال، آدم ها سوی تصویر بخاری هم می روند. در کل نوشته قرمز “جنرال” و پس زمینه قرمز تصویر بخاری یک خط قرمز عمودی تشکیل داده که این سه نفر به سوی آن در حرکتند. در گوشه پایین و چپ، جایی که بعد از گردش کامل چشم در آگهی دیده می شود، از نظر اولویت هم این آخرین بخش اطلاعات است که مخاطب به آن نیاز پیدا می کند.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

No Comments

Post a Comment