پادکست اتیک – راهی برای برند شدن – بخش دوازدهم

دوازده گفتار کوتاه درباره اخلاق در کسب و کار با نگاهی به ادبیات و فرهنگ ایرانی 

به پایان آمد این دفتر و در وبلاگ مانی برندینگ پستی نوشتم برای سپاسگزاری از دوستانی که درتولید و بازنشر این مجموعه از هیچ کمکی دریغ نکردن.