آبگرمکن جنرال – شش— از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:

جنرال

محصول:

آب گرم کن

تگ لاین:

جنرال پیشگام در صنایع خانگی

کاراکتر برند:

وعده برند:

کیفیت محصول و رضایت مشتری

مخاطب آگهی:

آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:

لوله کشی آب، اوایل دهه سی خورشیدی بود که به خانه های تهران رسید؛ آن هم نه یکباره و به سرعت، منطقه به منطقه و کم کم؛ یعنی ایرانیان که اهمیت دادن به شستشو و تمیزی را از چندهزار سال پیش در کارنامه فرهنگی خود دارند، تا آن زمان از حمام های عمومی استفاده می کردند. آبی که در منازل برای شستشوی لباس و ظرف استفاده می شد آبی بود که از راه جوی ها – که البته هیچ شباهتی به جوی های کثیفی که این روزها می بینید نداشت – به آب انبار خانه ها می رسید و سپس با تلمبه به حوض حیاط منتقل و استفاده می شد. در تهران آب آشامیدنی را گاری هایی که به آن “آب شاهی” می گفتند در محله ها می گرداندند و مردم  آب آشامیدنی را از این گاری ها آب آشامیدنی را می خریدند. آب این گاری ها از قنات شاه (ناصری) تامین می شد. پس از رسیدن آب لوله کشی به منازل و متداول شدن مصرف آن، پدیده ای به نام آبگرمکن – از نوع نفتی – به ایران آمد؛ آبگرمکن های برند دئوترم (Duo-Therm) که بعدها این برند به عنوان نام محصول و به جای واژه آبگرمکن همه گیر شد. این آبگرم کن ها آب مصرفی سینک و دستشویی را تامین می کرد، چون تا آن زمان در خانه ها حمام ساخته نمی شد و همه مردم به حمام عمومی می رفتند. پس از اضافه شدن لوله کشی آب و آبگرمکن به خانه های ایرانی بود که ساخت حمام در خانه ها آغاز شد و مورد استقبال ایرانیان تمیز حمام دوست قرار گرفت.

حمام یا گرمابه های عمومی دارای دو بخش بود، حمام های نمره و حمام عمومی. حمام عمومی بخش اشتراکی بود و هرکسی می توانست هر زمان که بخواهد وارد و خارج شود. اما بیشتر گرمابه ها چند حمام خصوصی هم به نام حمام نمره داشتند که مراجعان به نوبت و با پرداخت هزینه بیشتر، از آن به صورت انفرادی یا با همراهان استفاده می کردند. همچنین ساعت مراجعه زنان و مردان به گرمابه ها فرق داشت؛ در بسیاری از حمام ها، صبح زود یا آخر وقت به مردان، و ساعات بین روز که رفت و آمد زنان راحت تر بود به ایشان اختصاص داده می شد.

شرح آگهی:

بازارگرمی در آگهی آبگرم کن و تسخیر جایگاه “بهترین جنس” در ذهن مخاطب؛ تیتر “جنس خوب نمی مونه” که نقطه حروفش حذف شده ولی باز هم خوانده و درک می شود و واگذار کردن تکمیل پیام به مخاطب، نشان از اعتماد به نفس کامل برند جنرال دارد، لیبل “فروخته شده است” متصل به تصویر آبگرم کن اقبال گرم مخاطبان نسبت به آبگرم کن جنرال را نشان می دهد و  اسلوگان “جنرال پیشگام در صنایع خانگی” دلیل این استقبال را توضیح می دهد. جمله “جنرال به قضاوت مصرف کنندگان عزیز احترام می گذارد” در ظاهر و لایه نخست، برند جنرال را به عنوان یک برند مشتری مدار معرفی می کند اما در لایه دوم و به صورت ضمنی از نحوه تکمیل تیتر بدون نقطه توسط مخاطب به خودش امتیاز می دهد و می گوید ما به قضاوت خوب شما درباره خودمان احترام می گذاریم! و در پایان باز هم قضاوتی که از سر اعتماد به نفس بدون ارائه هیچ اطلاعاتی به مخاطب واگذار می شود “مقایسه کنید حتما آبگرمکن جنرال را انتخاب خواهید کرد”. لی آوت عمودی این آگهی از تیتر شروع شده و چشم مخاطب روی یک خط مستقیم به پایین حرکت می کند، اما برای پرهیز از یک طرح بی رمق و ناموفق در جذب توجه مخاطب، لیبل قرمز خطوط افقی و عمودی را شکسته و حرکت آزاد دارد، در عین حال که لیبل “فروخته شده است” قرمز بلافاصله با لوگوی قرمز جنرال ارتباط برقرار کرده و مفهوم استقبال زیاد خریداران را به این برند اختصاص می دهد.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

آبگرمکن جنرال – پنج — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال

محصول:
آب گرم کن

تگ لاین:
خدمت بزرگترین محصول ماست

کاراکتر برند:

وعده برند:
شادابی و رضایت

مخاطب آگهی:
آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:
لوله کشی آب، اوایل دهه سی خورشیدی بود که به خانه های تهران رسید؛ آن هم نه یکباره و به سرعت، منطقه به منطقه و کم کم؛ یعنی ایرانیان که اهمیت دادن به شستشو و تمیزی را از چندهزار سال پیش در کارنامه فرهنگی خود دارند، تا آن زمان از حمام های عمومی استفاده می کردند. آبی که در منازل برای شستشوی لباس و ظرف استفاده می شد آبی بود که از راه جوی ها – که البته هیچ شباهتی به جوی های کثیفی که این روزها می بینید نداشت – به آب انبار خانه ها می رسید و سپس با تلمبه به حوض حیاط منتقل و استفاده می شد. در تهران آب آشامیدنی را گاری هایی که به آن “آب شاهی” می گفتند در محله ها می گرداندند و مردم آب آشامیدنی را از این گاری ها آب آشامیدنی را می خریدند. آب این گاری ها از قنات شاه (ناصری) تامین می شد. پس از رسیدن آب لوله کشی به منازل و متداول شدن مصرف آن، پدیده ای به نام آبگرمکن – از نوع نفتی – به ایران آمد؛ آبگرمکن های برند دئوترم (Duo-Therm) که بعدها این برند به عنوان نام محصول و به جای واژه آبگرمکن همه گیر شد. این آبگرم کن ها آب مصرفی سینک و دستشویی را تامین می کرد، چون تا آن زمان در خانه ها حمام ساخته نمی شد و همه مردم به حمام عمومی می رفتند. پس از اضافه شدن لوله کشی آب و آبگرمکن به خانه های ایرانی بود که ساخت حمام در خانه ها آغاز شد و مورد استقبال ایرانیان تمیز حمام دوست قرار گرفت.
حمام یا گرمابه های عمومی دارای دو بخش بود، حمام های نمره و حمام عمومی. حمام عمومی بخش اشتراکی بود و هرکسی می توانست هر زمان که بخواهد وارد و خارج شود. اما بیشتر گرمابه ها چند حمام خصوصی هم به نام حمام نمره داشتند که مراجعان به نوبت و با پرداخت هزینه بیشتر، از آن به صورت انفرادی یا با همراهان استفاده می کردند. همچنین ساعت مراجعه زنان و مردان به گرمابه ها فرق داشت؛ در بسیاری از حمام ها، صبح زود یا آخر وقت به مردان، و ساعات بین روز که رفت و آمد زنان راحت تر بود به ایشان اختصاص داده می شد.

شرح آگهی:
نسخه کودک-محور آگهی قبل؛ استفاده از رنگ قرمز که گرمای محیط حمام را القا می کند، صورت کودکی در حال استحمام با استفاده از فرم گل و وعده “استحمام روزانه کودکان را چون گل شاداب نگه می دارد”؛ پیامی شیرین و دلچسب از سوی جنرال برای مادر و پدرهایی که امکان نصب و استفاده از آبگرم کن را در خانه دارند. رنگ قرمز و استفاده از حرکت گل ها به همراه صورت خندان کودک، انرژی و نشاط را به مخاطب القا می کند، اما تصویر آبگرم کن به شکلی ناشیانه در پیش زمینه و با برش خشک مستطیل روی این فضای شاد دینامیک قرارگرفته که با حال و هوای بقیه طرح و وعده آگهی همخوانی ندارد، همچنین پایین-راست هر صفحه از نظر اصول هنرهای تجسمی ضعیف ترین بخش صفحه است و جای مناسبی برای تصویر یک قهرمان نیست. نام برند در جای بسیار خوبی و در امتداد حرکت گل ها قرارگرفته و سایر توضیحات و لوگوی جنرال به خوبی چیدمان شده است.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

آبگرمکن جنرال – چهار — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال

محصول:
آب گرم کن

تگ لاین:
خدمت بزرگترین محصول ماست

کاراکتر برند:

وعده برند:
شادابی و رضایت

مخاطب آگهی:
آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:
لوله کشی آب، اوایل دهه سی خورشیدی بود که به خانه های تهران رسید؛ آن هم نه یکباره و به سرعت، منطقه به منطقه و کم کم؛ یعنی ایرانیان که اهمیت دادن به شستشو و تمیزی را از چندهزار سال پیش در کارنامه فرهنگی خود دارند، تا آن زمان از حمام های عمومی استفاده می کردند. آبی که در منازل برای شستشوی لباس و ظرف استفاده می شد آبی بود که از راه جوی ها – که البته هیچ شباهتی به جوی های کثیفی که این روزها می بینید نداشت – به آب انبار خانه ها می رسید و سپس با تلمبه به حوض حیاط منتقل و استفاده می شد. در تهران آب آشامیدنی را گاری هایی که به آن “آب شاهی” می گفتند در محله ها می گرداندند و مردم آب آشامیدنی را از این گاری ها آب آشامیدنی را می خریدند. آب این گاری ها از قنات شاه (ناصری) تامین می شد. پس از رسیدن آب لوله کشی به منازل و متداول شدن مصرف آن، پدیده ای به نام آبگرمکن – از نوع نفتی – به ایران آمد؛ آبگرمکن های برند دئوترم (Duo-Therm) که بعدها این برند به عنوان نام محصول و به جای واژه آبگرمکن همه گیر شد. این آبگرم کن ها آب مصرفی سینک و دستشویی را تامین می کرد، چون تا آن زمان در خانه ها حمام ساخته نمی شد و همه مردم به حمام عمومی می رفتند. پس از اضافه شدن لوله کشی آب و آبگرمکن به خانه های ایرانی بود که ساخت حمام در خانه ها آغاز شد و مورد استقبال ایرانیان تمیز حمام دوست قرار گرفت.
حمام یا گرمابه های عمومی دارای دو بخش بود، حمام های نمره و حمام عمومی. حمام عمومی بخش اشتراکی بود و هرکسی می توانست هر زمان که بخواهد وارد و خارج شود. اما بیشتر گرمابه ها چند حمام خصوصی هم به نام حمام نمره داشتند که مراجعان به نوبت و با پرداخت هزینه بیشتر، از آن به صورت انفرادی یا با همراهان استفاده می کردند. همچنین ساعت مراجعه زنان و مردان به گرمابه ها فرق داشت؛ در بسیاری از حمام ها، صبح زود یا آخر وقت به مردان، و ساعات بین روز که رفت و آمد زنان راحت تر بود به ایشان اختصاص داده می شد.

شرح آگهی:
آگهی مربوط به زمانی بعد از سه آگهی پیشین است؛ چرا؟ چون تنها به یادآوری کالا –آبگرم کن جنرال– می پردازد و تنها با یک تصویر خوب، حس خوب تمیزی و شادابی را به مخاطب القا و به محصول نسبت می دهد؛ این نشانه جاافتاده محصول و برند در بازار است. رنگ قرمز پس زمینه ورودی تصویر و نقطه شروع داستان را با قدرت به مخاطب نشان می دهد، رطوبت چهره زیبای زن جوان، شادابی و تمیزی را نشان می دهد و جهت نگاه محبت آمیز او، چشم مخاطب را به سوی نام محصول و برند هدایت می کند؛ در امتداد عمودی، تصویر محصول دیده می شود در کنارش نشانی شرکت و لوگوی جنرال به خوبی چیدمان شده است.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

آبگرمکن جنرال – سه — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال

محصول:
آب گرم کن

تگ لاین:
خدمت بزرگترین محصول ماست

کاراکتر برند:

وعده برند:
شادابی و رضایت

مخاطب آگهی:
آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:
لوله کشی آب، اوایل دهه سی خورشیدی بود که به خانه های تهران رسید؛ آن هم نه یکباره و به سرعت، منطقه به منطقه و کم کم؛ یعنی ایرانیان که اهمیت دادن به شستشو و تمیزی را از چندهزار سال پیش در کارنامه فرهنگی خود دارند، تا آن زمان از حمام های عمومی استفاده می کردند. آبی که در منازل برای شستشوی لباس و ظرف استفاده می شد آبی بود که از راه جوی ها – که البته هیچ شباهتی به جوی های کثیفی که این روزها می بینید نداشت – به آب انبار خانه ها می رسید و سپس با تلمبه به حوض حیاط منتقل و استفاده می شد. در تهران آب آشامیدنی را گاری هایی که به آن “آب شاهی” می گفتند در محله ها می گرداندند و مردم آب آشامیدنی را از این گاری ها آب آشامیدنی را می خریدند. آب این گاری ها از قنات شاه (ناصری) تامین می شد. پس از رسیدن آب لوله کشی به منازل و متداول شدن مصرف آن، پدیده ای به نام آبگرمکن – از نوع نفتی – به ایران آمد؛ آبگرمکن های برند دئوترم (Duo-Therm) که بعدها این برند به عنوان نام محصول و به جای واژه آبگرمکن همه گیر شد. این آبگرم کن ها آب مصرفی سینک و دستشویی را تامین می کرد، چون تا آن زمان در خانه ها حمام ساخته نمی شد و همه مردم به حمام عمومی می رفتند. پس از اضافه شدن لوله کشی آب و آبگرمکن به خانه های ایرانی بود که ساخت حمام در خانه ها آغاز شد و مورد استقبال ایرانیان تمیز حمام دوست قرار گرفت.
حمام یا گرمابه های عمومی دارای دو بخش بود، حمام های نمره و حمام عمومی. حمام عمومی بخش اشتراکی بود و هرکسی می توانست هر زمان که بخواهد وارد و خارج شود. اما بیشتر گرمابه ها چند حمام خصوصی هم به نام حمام نمره داشتند که مراجعان به نوبت و با پرداخت هزینه بیشتر، از آن به صورت انفرادی یا با همراهان استفاده می کردند. همچنین ساعت مراجعه زنان و مردان به گرمابه ها فرق داشت؛ در بسیاری از حمام ها، صبح زود یا آخر وقت به مردان، و ساعات بین روز که رفت و آمد زنان راحت تر بود به ایشان اختصاص داده می شد.

شرح آگهی:
دوره ای را تجسم کنید که کودکان طبیعی زندگی می کردند، صبح تا شب مشغول بازی در ایوان و حیاط و کوچه و روی درخت و لب دیوار و… از عروسک بازی و شستن ظرف های کودکانه لب حوض، تا تیله بازی و دنبال توپ دویدن در کوچه های خاکی؛ یک زندگی سراسر تحرک و نشاط؛ درانتهای روز، کودکان خاکی و خسته و شاید با خراش و زخم های حاصل از شیطنت به خانه می آمدند، و مادرانی که دوست داشتند کودکشان تمیز به رختخواب برود، و البته که بغل کردن کودک تمیز و خیس از حمام درآمده هم بخشی از لذت های شیرین دنیای مادرانه است که تا پیش از ورود حمام به خانه های ایرانی، حداکثر هفته ای یکبار نصیب هر مادری می شد. در فضای سنتی آن روزگار، به احتمال زیاد شستشوی کودکان کار پدران نبوده، بنابراین پدرانی که فرزندانشان برای حمام کردن همراه مادر به گرمابه محل می رفتند، هرگز لذت دیدن کودک تمیز و سرحال حوله پوشیده را تجربه نمی کردند، لذتی که حمام های خانگی به عنوان ارزش افزوده به زندگی پدران اضافه کرد. تصویر سه کودک خوشحال و سرحال و تمیز با صورت هایی شاد و چشمانی براق، پیچیده شده در امنیت حوله های سفید؛ یکی از زیباترین و شادی بخش ترین داستان هاییست که می توان برای هر مادر و پدری تعریف کرد، تا پس اندازشان را برای خرید یک آبگرم کن خوشنام و تایید شده توسط سایر مصرف کنندگان هزینه کنند. شعار “لبخند کودکان لبخند زندگیست” و وعده “استحمام روزانه این لبخند را برای همیشه به کودکان دلبند شما می بخشد” در بالای این تصویر، به اندازه ای دقیق و درست نوشته و با تصویر هماهنگ شده که تعجبی ندارد اگر باعث افزایش آمار ازدواج و زادآوری در جامعه آن روزگار شده باشد! تکرار همان جمله سراسر اعتماد به نفس دو آگهی پیشین همراه با لوگو و تگ لاین جنرال و البته چهره قهرمانی که لبخند زندگی را به چهره زندگی مخاطب می نشاند!

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

آبگرمکن جنرال – دو — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال

محصول:
آب گرم کن

تگ لاین:
خدمت بزرگترین محصول ماست

کاراکتر برند:

وعده برند:
شادابی و رضایت

مخاطب آگهی:
آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:
لوله کشی آب، اوایل دهه سی خورشیدی بود که به خانه های تهران رسید؛ آن هم نه یکباره و به سرعت، منطقه به منطقه و کم کم؛ یعنی ایرانیان که اهمیت دادن به شستشو و تمیزی را از چندهزار سال پیش در کارنامه فرهنگی خود دارند، تا آن زمان از حمام های عمومی استفاده می کردند. آبی که در منازل برای شستشوی لباس و ظرف استفاده می شد آبی بود که از راه جوی ها – که البته هیچ شباهتی به جوی های کثیفی که این روزها می بینید نداشت – به آب انبار خانه ها می رسید و سپس با تلمبه به حوض حیاط منتقل و استفاده می شد. در تهران آب آشامیدنی را گاری هایی که به آن “آب شاهی” می گفتند در محله ها می گرداندند و مردم آب آشامیدنی را از این گاری ها آب آشامیدنی را می خریدند. آب این گاری ها از قنات شاه (ناصری) تامین می شد. پس از رسیدن آب لوله کشی به منازل و متداول شدن مصرف آن، پدیده ای به نام آبگرمکن – از نوع نفتی – به ایران آمد؛ آبگرمکن های برند دئوترم (Duo-Therm) که بعدها این برند به عنوان نام محصول و به جای واژه آبگرمکن همه گیر شد. این آبگرم کن ها آب مصرفی سینک و دستشویی را تامین می کرد، چون تا آن زمان در خانه ها حمام ساخته نمی شد و همه مردم به حمام عمومی می رفتند. پس از اضافه شدن لوله کشی آب و آبگرمکن به خانه های ایرانی بود که ساخت حمام در خانه ها آغاز شد و مورد استقبال ایرانیان تمیز حمام دوست قرار گرفت.
حمام یا گرمابه های عمومی دارای دو بخش بود، حمام های نمره و حمام عمومی. حمام عمومی بخش اشتراکی بود و هرکسی می توانست هر زمان که بخواهد وارد و خارج شود. اما بیشتر گرمابه ها چند حمام خصوصی هم به نام حمام نمره داشتند که مراجعان به نوبت و با پرداخت هزینه بیشتر، از آن به صورت انفرادی یا با همراهان استفاده می کردند. همچنین ساعت مراجعه زنان و مردان به گرمابه ها فرق داشت؛ در بسیاری از حمام ها، صبح زود یا آخر وقت به مردان، و ساعات بین روز که رفت و آمد زنان راحت تر بود به ایشان اختصاص داده می شد.

شرح آگهی:
آگهی بسیار مشابه آگهی قبل است با این تفاوت که زنان را به عنوان تاثیرگذارندگان بر تصمیم آقایان برای تغییرات مسائل فنی خانه، هدف قرار داده است. همچنین با چیدمانی متفاوت ولی خوب، چشم مخاطب را بین اجزای آگهی به حرکت درمی آورد.

 

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

آبگرمکن جنرال – یک — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
جنرال

محصول:
آب گرم کن

تگ لاین:
خدمت بزرگترین محصول ماست

کاراکتر برند:

وعده برند:
شادابی و رضایت

مخاطب آگهی:
آقایان و خانم های خانه دار

پیش زمینه:
لوله کشی آب، اوایل دهه سی خورشیدی بود که به خانه های تهران رسید؛ آن هم نه یکباره و به سرعت، منطقه به منطقه و کم کم؛ یعنی ایرانیان که اهمیت دادن به شستشو و تمیزی را از چندهزار سال پیش در کارنامه فرهنگی خود دارند، تا آن زمان از حمام های عمومی استفاده می کردند. آبی که در منازل برای شستشوی لباس و ظرف استفاده می شد آبی بود که از راه جوی ها – که البته هیچ شباهتی به جوی های کثیفی که این روزها می بینید نداشت – به آب انبار خانه ها می رسید و سپس با تلمبه به حوض حیاط منتقل و استفاده می شد. در تهران آب آشامیدنی را گاری هایی که به آن “آب شاهی” می گفتند در محله ها می گرداندند و مردم آب آشامیدنی را از این گاری ها آب آشامیدنی را می خریدند. آب این گاری ها از قنات شاه (ناصری) تامین می شد. پس از رسیدن آب لوله کشی به منازل و متداول شدن مصرف آن، پدیده ای به نام آبگرمکن – از نوع نفتی – به ایران آمد؛ آبگرمکن های برند دئوترم (Duo-Therm) که بعدها این برند به عنوان نام محصول و به جای واژه آبگرمکن همه گیر شد. این آبگرم کن ها آب مصرفی سینک و دستشویی را تامین می کرد، چون تا آن زمان در خانه ها حمام ساخته نمی شد و همه مردم به حمام عمومی می رفتند. پس از اضافه شدن لوله کشی آب و آبگرمکن به خانه های ایرانی بود که ساخت حمام در خانه ها آغاز شد و مورد استقبال ایرانیان تمیز حمام دوست قرار گرفت.
حمام یا گرمابه های عمومی دارای دو بخش بود، حمام های نمره و حمام عمومی. حمام عمومی بخش اشتراکی بود و هرکسی می توانست هر زمان که بخواهد وارد و خارج شود. اما بیشتر گرمابه ها چند حمام خصوصی هم به نام حمام نمره داشتند که مراجعان به نوبت و با پرداخت هزینه بیشتر، از آن به صورت انفرادی یا با همراهان استفاده می کردند. همچنین ساعت مراجعه زنان و مردان به گرمابه ها فرق داشت؛ در بسیاری از حمام ها، صبح زود یا آخر وقت به مردان، و ساعات بین روز که رفت و آمد زنان راحت تر بود به ایشان اختصاص داده می شد.

شرح آگهی:
فرض کنید برای هفته ای یکبار استحمام، ناچار باشید بقچه لباس و لنگ و قطیفه را زیر یک بغل، و تاس و سینی را زیر آن بغل دیگر زده و مدتی پیاده روی کنید تا به نزدیک ترین گرمابه برسید؛ آنجا در نوبت حمام نمره نشسته یا وارد حمام عمومی شوید تا خود را بشویید. بعد دوباره تمام این بساط را جمع کرده و در گرمای تابستان یا سرمای زمستان خود را پیاده به منزل برسانید! برای نسلی که سال های سال اینطور به حمام رفته، قیافه شاد و هیجان زده مردی که در آگهی دیده می شود کاملن معنادار و وسوسه کننده است. در آن روزگار، داشتن حمام در منزل، که به پشتوانه 1- آب لوله کشی و 2- آبگرم کن های نفتی، در ایران ممکن شد، آرزوی هر کسی بود؛ چه بسا خانه هایی که آب لوله کشی و امکان نصب آبگرم کن را داشتند اما به دلیل قدیمی بودن خانه، محلی به عنوان حمام در آن ساخته نشده بود.
آگهی آقایان را به عنوان تصمیم گیرنده درباره مسائل فنی خانه هدف قرارداده؛ تصویر چهره خوشحال و هیجان زده مردی در حال استحمام که حرکت و فرم آب و کف هیجان تصویر را بیشتر کرده و رنگ های سفید پاچیده روی پس زمینه سیاه، نوید تمیزی می دهد؛ چه وعده ای بهتر و جذاب تر از یک حمام گرم و بی دردسر، برای نسلی که تجربه اش از استحمام گرمابه های عمومی بوده! جهت حرکت المان های تصویر چشم را به سمت پایین-چپ هدایت می کند، جایی که قهرمان این داستان ایستاده، آبگرمکن نفتی جنرال؛ در کنار تصویر قهرمان، متنی جسورانه و کاملن مناسب حال یه قهرمان بلامنازع و بااعتماد به نفس نوشته شده: “هشت سال سابقه درخشان، آب گرم کن جنرال را از هر تعریفی بی نیاز ساخته است” و استراتژی جسورانه برند به اینجا ختم نشده و همچنان می تازد: “مزایای بی شمار آب گرم کن جنرال را از مصرف کنندگان آن سوال نمائید و به نوبه خود آنرا به دوستان و آشنایان توصیه کنید”؛ در آن زمان برندهای خوشنام دیگری مانند ارج و آزمایش نیز آبگرم کن نفتی تولید می کردند و رقبایی در بازار بوده، برای همین هم وقتی متن آگهی به شما می گوید که “آبگرم کن های جنرال آنقدر مزایای زیاد و شناخته شده دارد که نیازی به نوشتن آن نیست و شما اگر از مصرف کنندگان بپرسید به شما می گویند”؛ نشان می دهد که اعتماد به نفس برند تا چه حد بالاست؛ جنرال مطمئن است مصرف کنندگان فعلی بدون نیاز به راهنمایی و تشویق، سفیران خوبی برای برند خواهند بود، و مصرف کنندگان جدید هم تبدیل به سفیران برند خواهند شد. در واقع یک برند می بایست خیلی از تجربه و رضایت مشتریان خود مطمئن باشد که به جای نوشتن مزایا و مشخصات محصولش، تصمیم گیری خریداران را موکول کند به مشورت با آنان! در پایان لوگوی جنرال همراه با نوشته عضویت در سندیکای صنایع فلزی ایران -که حتمن در آن زمان مرجع صنفی معتبری بوده- به ادعای آگهی اعتبار داده و تگ لاین “خدمت بزرگترین محصول ماست” با وعده ای که در تصویر داده شده بسیار همخوان است؛ جنرال آب گرم کن نمی فروشد، جنرال حمامی گرم، راحت و همیشه در دسترس در خانه برایتان فراهم می آورد.

 

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه