تلویزیون گروندیگ — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
گروندیگ

محصول:
تلویزیون مبله و معمولی

تگ لاین:
نامی که به افتخارات آلمان در سراسر جهان افزوده است.

کاراکتر برند:

وعده برند:
تکنولوژی مناسب برای کاربر ایرانی

مخاطب آگهی:
آقایان به عنوان تصمیم گیرنده خرید لوازم الکترونیکی منزل.

شرح آگهی:
دو مرد متشخص با لباس رسمی در فضایی مانند سالن اجرای نمایش یا موسیقی در حال کف زدن و تشویق، رفتاری که فقط در اجراهای زنده دیده می شود؛ روی صحنه هیچ بازیگری نیست جز طرح شماتیکی از تلویزیون “گروندیگ”؛ پیام بسیار واضح است، آنچه که در این تلویزیون می بینید، هیچ تفاوتی با جهان زنده و واقعی ندارد! تلویزیون گروندیگ جایگزینی است برای حضور در سالن های نمایش، که شاید امکان رفتن به آن چندان هم راحت و ممکن نباشد. در پایین تصویر، شکل واقعی دو مدل مبله – کمد و پایه دار – و یک مدل ساده تلویزیون گروندیگ را می بینیم، قرار گرفتن این سه شکل روی قطر مربع سفید، از طرفی نام برند، شعار و جمله توضیحی را قاب گرفته و باعث دیده و خوانده شدن آن می شود، هم چشم را به سمت خط پایان بندی آگهی که نام و نشانی نماینده انحصاری محصول را اعلام می کند به حرکت درمیاورد. جمله “تلویزیون گروندیگ متناسب با دستگاه فرستنده ایران ساخته شده است” مخاطب را متوجه یک ریسک بزرگ می کند، پرداخت هزینه و خرید تلویزیونی که در ایران کار نمی کند، از سایر برندها؛ با توجه به قیمت و حساسیت خرید تلویزیون و اطلاعات فنی کم مردم در آن زمان، این جمله به خوبی می تواند مخاطب را قانع کند که هنگام خرید تلویزیون، مطمئن ترین برند را انتخاب کند تا مشکل و ضرروزیانی متوجه او نشود.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه