ضبط صوت گروندیگ — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
گروندیگ

محصول:
ضبط صوت

تگ لاین:
نامی که به افتخارات آلمان در سراسر جهان افزوده است.

کاراکتر برند:

وعده برند:
حفظ کیفیت صدا در هنگام ضبط و پخش

مخاطب آگهی:
آقایان به عنوان تصمیم گیرنده خرید لوازم الکترونیکی منزل.

پیش زمینه:
نخستین دستگاه های ضبط و پخش صدا، دستگاهی مستقل از رادیو بود که از نوارهای بزرگ ریل (Reel) استفاده می کرد که یا به صورت ایستاده روی میز مخصوص قرار می گرفت، یا داخل کیف خود قرارداشت و امکان جابه جایی راحت را به کاربر می داد. بعدها نوار کاست جایگزین نوارهای بزرگ ریل شد و سیستم ضبط و پخش صدا با سیستم رادیو در یک دستگاه جای گرفت.

شرح آگهی:
نخست تصویر مردی که آهسته چیزی را در گوش دیگری نجوا می کند، سپس تیتر آگهی – فقط ضبط صوت گروندیگ صدا را همانطور که از حنجره خارج می شود به گوش شما می رساند – و تاکید بر حفظ کیفیت اورژینال صدا دارد، بعد از آن تصویر سه مدل متفاوت از دستگاه ضبط و پخش صدای قابل حمل، و در پایان نیز لوگو و نام برند؛ به ترتیب مسئله (نیاز) و راه حل را – ابتدا به صورت کلامی و سپس تصویری – به مخاطب نشان می دهد و می گوید اگر می خواهی / نیاز داری که صداها را با کیفیت اصلی آن ضبط و پخش کنی، یکی از این دستگاه های ساخت گروندیگ مشکل تو را به بهترین شکل حل می کند! تیتر، در کنار تصویر صحبت آهسته و درگوشی، تاکید می کند که این دستگاه ها حتا آهسته ترین صداها را نیز می تواند ضبط و پخش کند؛ بنابراین درمورد سایر صداها نیز هیچ شک و نگرانی وجود ندارد. تاریک بودن تصویر درگوشی صحبت کردن، به القای مخفیانه بودن گفتگو و آهسته بودن صدای گوینده کمک می کند. همچنان قدرت برند صنعتی کشور آلمان، برای اثبات کیفیت محصول مورد استناد قرار می گیرد. گردش چشم راحت و بدون سکته از ورودی تصویر، تا پایان آگهی و نام نماینده انحصاری، مخاطب را به تماشای طولانی تر طرح تشویق می کند.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه