سییرا – دو — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
سییرا

محصول:
رادیو تمام ترانزیستوری

تگ لاین:
سییرا، علامت مرغوبیت و اعتماد

کاراکتر برند:

وعده برند:
جلب رضایت کامل مشتری

مخاطب آگهی:
خانم های متجدد و علاقمند به سبک جدید زندگی به عنوان استفاده کننده رادیوهای سبک و کوچک قابل حمل.

پیش زمینه:
نتیجه اختراع و استفاده از ترانزیستورها در صنایع الکترونیک، کوچکتر و سبکتر شدن دستگاه هایی مانند رادیو، تلویزیون و کامپیوترها بود و البته تعمیر و نگهداری راحت تر و ارزان تر؛ در عین حال که میزان خرابی این نسل نسبت به دستگاه های نسل قبل که به لامپ مجهز بود، بسیار کمتر شد.

شرح آگهی:
گل های سفید و قرمز سرحال که با پراکندگی روی زمینه مشکی، هم جلوه زیادی پیدا کرده هم تقابل سفیدی و سرحالی گل ها با پس زمینه مشکی، نوید دهنده حال خوب و خوشحالیست. شاید، شاید طراح امواج رادیو را به شکوفه هایی تشبیه کرده که از درخت – فرستنده رادیویی – به سر بیننده – مخاطب – می ریزد؛ به هرحال که با وجود محدودیت های تکنیکی و رنگ، فضای سبک، شاد و دلچسبی بوجود آورده و به مخاطب وعده می دهد که در صورت استفاده از این محصول، خودش/لحظاتش مثل این گل ها شاد خواهد بود. در بین گل های رقصان در فضا، نام “رادیو تمام ترانزیستور سییرا” را می خوانیم و کمی پایین تر شکل محصول نشان داده شده؛ نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد، نحوه نشان دادن دسته رادیو است که علاوه بر تاکید بر قابل حمل بودن آن، فلش کوچکی را به سمت بالا و نام محصول ایجاد کرده و باعث حرکت چشم به سمت آن می شود. حرکت چشم در این آگهی از سمت گل ها شروع شده و با جهت حرکت و استفاده از رنگ مشترک بین گل ها و محصول – رنگ سفید – به سمت رادیو کشیده می شود و سپس نام محصول خوانده می شود. لوگوی سیرا، شعار برند – علامت مرغوبیت و اعتماد – و نام نوشته سیرا که از لوگو استخراج شده، در سمت راست محصول، چشم را به سمت پیام بسیار مهمی هدایت می کند که برای باورپذیر ساختن شعار برند لازم است؛ اطلاعات مربوط به مرکزی که در صورت نیاز مشتری، اطلاعات کاربری و خدمات تعمیر ارائه می کند؛ مرغوب بودن کالا برای قابل اعتماد بودنش کافی نیست، داشتن خدمات پس از فروش است که مرغوبیت کالا را تکمیل و اعتماد مخاطب را جلب می کند.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

سییرا – یک — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
سییرا

محصول:
رادیو تمام ترانزیستوری

تگ لاین:
سییرا، علامت مرغوبیت و اعتماد

کاراکتر برند:

وعده برند:
جلب رضایت کامل مشتری

مخاطب آگهی:
خانم های متجدد و علاقمند به سبک جدید زندگی به عنوان استفاده کننده رادیوهای سبک و کوچک قابل حمل.

پیش زمینه:
نتیجه اختراع و استفاده از ترانزیستورها در صنایع الکترونیک، کوچکتر و سبکتر شدن دستگاه هایی مانند رادیو، تلویزیون و کامپیوترها بود و البته تعمیر و نگهداری راحت تر و ارزان تر؛ در عین حال که میزان خرابی این نسل نسبت به دستگاه های نسل قبل که به لامپ مجهز بود، بسیار کمتر شد.

شرح آگهی:
آدم هایی که در خیابان راه می روند، مردان کیف و عصا و… در دست دارند، ولی طراح برای نشان دادن کوچک، سبک و قابل حمل بودن رادیو تمام ترانزیستوری سییرا، به جای کیف کوچک زنانه، رادیو را به دست آنان داده، یعنی همانقدر کوچک و سبک. برای تاکید بر موضوع اصلی – رادیو – بخش بالایی بدن افراد که نقشی هم در ارائه پیام آگهی نداشته، حذف شده. رادیویی که در بالا-چپ تصویر قرار گرفته، با مربع سفیدی مشخص شده و در همان امتداد عمود، نام محصول و مدل آن و برند نوشته شده و پایین تر شکل نسبتن دقیقی از رادیو به مخاطب نشان داده شده. درسمت راست-وسط نیز شعار و متنی همراه با لوگوی سییرا لی-آوت شده که به مخاطب قول می دهد “سییرا” بهترین و مطمئن ترین انتخاب در جهان است. گردش چشم مخاطب از رادیوی مشخص شده در مربع سفید شروع می شود، نام برند و محصول و مدل آن را می خواند، شکل دقیق محصول را می بیند، نام نوشته برند را که به زبان اصلی نوشته شده می خواند و با آن آشنا می شود، لوگوی برند را می بیند و وعده آن را می خواند، و در نهایت دوباره تصویری از محصول را می بیند که در دست زنی جوان و امروزی است، کوچک و سبک و قابل حمل و محبوب، تا جایی که بدون آن جایی نمی رود! به احتمال زیاد، مخاطب هدف این آگهی، زنان جوان و متجدد آن روزگار هستند.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه