اتومبیل فورد – هشت — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
فورد آمریکایی

محصول:
اتومبیل

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
فورد آمریکایی: کم مصرف

مخاطب آگهی:
آقایان به عنوان تصمیم گیرنده خرید اتومبیل.

پیش زمینه:
الف – نخستین اتومبیل هایی که به ایران وارد شد، دو دستگاه رنو نفت سوز بود که مظفرالدین شاه در سال 1281 خورشیدی از اروپا به ایران آورد و صد البته که رانندگی آن نیز به عهده یک مهندس فرانسوی بود، و شاید دلیل استفاده از واژه “شوفر” در زبان فارسی به سبب ورود نخستین واژگان تخصصی رانندگی، از زبان فرانسه است. احمدشاه قاجار نیز یکی دو اتومبیل به ایران آورد، اما در زمان رضاشاه بود که اتومبیل به عنوان یک کالای لوکس جایگزین درشکه، در بین اعیان، درباریان، دولتمردان و نمایندگان خارجی مقیم ایران جای خود را باز کرد، ولی همچنان تعداد اتومبیل و اتومبیل سواران بسیار اندک بود. اتفاقی که در این دوران افتاد، تبدیل سورچیان و گاریچی ها به شوفر بود که در جامعه آن روز، شغلی باکلاس و مورد توجه جوانان بود. آرزوی داشتن و راندن اتومبیل آنچنان در بین مردم رواج یافت که برخی از استودیوهای عکاسی، امکان تهیه عکس از مراجعان را با ماکت اتومبیل و در حال رانندگی فراهم کرده بودند؛ همچنین مردم تلاش می کردند که در مراسم عروس کشی، به جای اسب و گاری از اتومبیل استفاده کنند. در زمان پهلوی دوم، با توجه به بهبود اوضاع اقتصادی و واردات اتومبیل به عنوان یک کالای تجاری، تبلیغات و رقابت برای فروش این کالا نیز آغاز شد.
ب – فورد نخستین اتومبیل ساز جهان است و نام هنری فورد، که روزگاری کارمند شرکت ادیسون بود، به عنوان بنیان گذار این صنعت و برند فورد، در بسیاری از مفاهیم و موارد کلیدی تاریخ علوم مارکتینگ و مدیریت دیده می شود. اتومبیل سازی فورد فعالیتش را در آمریکا آغاز کرد و سپس به اروپا و آلمان توسعه داد. بنابراین فورد آلمان زیر مجموعه فورد اروپا، و فورد اروپا زیرمجموعه فورد آمریکاست؛ هر کارخانه ای با توجه به نیاز و خواست بازاری که در آن قرار دارد، مدل های متفاوتی را طراحی و تولید می کند.

شرح آگهی:
پس زمینه سیاهی که گویا اعلام می کند هیچ خبری در جهان نیست، جز رسیدن فورد مدل 1966 آمریکا به ایران! فرمی که شاید از علامت تعجب – که همیشه برای ابراز احساسات قوی در پایان جمله استفاده می شود – گرفته شده، در بالا چشمانی را نشان می دهد که شاید گوینده است و شاید زنی که دوست دارد با چنین اتومبیلی به گردش برود، و در آن دوران هم که مخاطب آگهی فروش اتومبیل فقط آقایان بودند، پس سناریو کامل و روشن است! در قسمت پایین فرم علامت تعجب، نقطه قرمز بزرگی با پیامی کوتاه و روشن، “فورد آمریکا – 1966 – رسید”. صاحب آگهی آن چنان از تمایل جامعه مخاطب به برند و محصولش اطمینان دارد که حتا عکس یا طرحی دقیق از اتومبیلش را در آگهی نگذاشته، بلکه آن را با یک طرح شماتیک از فورد 1966 با پایان رسانده.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه