پودر لباسشویی برف – هفت — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.

مخاطب پیام آگهی:
با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
یک طرح دیگر برای اعلان پایان یافتن زمان قرعه کشی؛ نوارهای مشکی که هویت بصری مشترک با آگهی قبلی بوجود می آورد ولی در شکلی جدید، به صورت افقی و با القای مجرایی که در حال بسته شدن است، همراهی تصویر با جمله “فقط 7 روز فرصت دارید” و استرسی که به مخاطب می دهد برای اقدام سریع. و باز هم گردش چشم مناسب برای رسیدن به بخشی که نحوه شرکت در قرعه کشی را کامل توضیح داده است.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

پودر لباسشویی برف – شش — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.

مخاطب پیام آگهی:
با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
باز هم آگهی برای ترویج فروش و اعلام جوایز، استفاده از حرکت دومینووار المان های عمودی که دچار شکست شده و به سرعت به پایان کار می رسد برای ایجاد جذابیت بصری و استرس در ذهن مخاطب و همراهی جمله “فقط تا شنبه فرصت دارید” برای وادار کردن مخاطب به عکس العمل سریع و خرید و ارسال بخشی از بسته بندی پودر برف و شرکت در قرعه کشی. موفقیت طراح در تصویر کردن مفهوم “زمانی که به سرعت از دست می رود” بی نظیر است! طرحی پویا و موفق در جلب توجه مخاطب و ایجاد گردش چشم مناسب برای دیدن تمام اجزا – تصاویر و متن ها – با اولویت درست.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

پودر لباسشویی برف – پنج – از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.

مخاطب پیام آگهی:
با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
یک آگهی ترویج فروش که در نشان دادن مشخصه جدید محصول بسیار خوب و موفق عمل کرده و بسته بندی های جدید پودر برف را که بخشی از سرجعبه برای باز شدن و استفاده راحت تر پرفراژ شده را نشان می دهد، این فرم جدید جعبه هم به راحت تر خارج شدن پودر از جعبه کمک می کند، هم مصرف کننده از میزان پودر باقی مانده در جعبه به راحتی مطلع می شود و هم بعد از استفاده کاملن بسته شده و نم کشیدن پودر یا بیرون ریختن آن در صورت افتادن و واژگون شدن جعبه جلوگیری می کند؛ اگر به فرم جعبه و محل بیرون ریختن پودر در آگهی قبلی توجه کنید، متوجه می شوید که در کنار جعبه یک نیم دایره پرفراژ شده تا مصرف کننده با جدا کردن این قسمت بتواند از محتویات جعبه استفاده کند و دیگر چیزی برای پوشاندن مجدد این قسمت وجود ندارد. ورودی تصویر آگهی، تصویر جعبه در حالتی است که هنگام استفاده در دست گرفته می شود و فرم جدید آن را به خوبی نشان می دهد، نشان دادن پودری که از جعبه خارج می شود نه تنها به هدف کار کمی نمی کرده که مانع دیده شدن تصویر کامل فرم جعبه نیز می شده، بنابراین طراح به نشان دادن جعبه خالی اکتفا کرده. نشان دادن جعبه از این زاویه دو مزیت دیگر هم دارد، نخست این که به دلیل ناپایدار بودن زاویه قرارگیری جعبه، حرکت و حسی که شاید بتوان اسمش را کمی استرس گذاشت به مخاطب القا می شود، چون در ناخودآگاه می داند که جعبه ای که در این حالت و بدون تکیه گاه قرار می گیرد، می افتد! بنابراین به آگهی انرژی و حرکت مناسبی اضافه می کند، دوم این که فرم جعبه در نقش یک فلش عمل کرده و چشم را به سمت نوشته “عجله کنید” قرمز رنگی می کشد که روی زمینه سیاه قرار گرفته، ترکیب استرسی خفیفی که فرم جعبه ایجاد کرده و استرسی که در پیام “عجله کنید” وجود دارد، حس لزوم “عجله کردن” را در مخاطب ایجاد می کند؛ و جمله تاکیدی “فقط تا پایان خرداد فرصت دارید” این حس را کامل می کند. پس از خواندن این جمله و ایجاد حس کنجکاوی در مخاطب، فرم جعبه چشم را به سوی پاسخ آن می کشد، دایره سفید روی پس زمینه قرمز که خبر از “جوایز بزرگ برف” می دهد و بلافاصله در کنار این دایره فهرست جوایز بزرگ – که واقعن هم بزرگ هست – دیده و خوانده می شود. در پایان متن و صفحه، جمله تاکیدی “فقط تا آخر فرداد فرصت دارید” پیام فروش آگهی را جمع بندی و مخاطب را وادار می کند که “عجله کند”.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

پودر لباسشویی برف – چهار — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.

مخاطب پیام آگهی:
با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
یک آگهی برای اعلام جوایز و ترویج فروش که باز هم از جذابیت های شکل و رفتار فیزیکی پودر برف استفاده کرده است. بسته بندی پودر برف که در بالای تصویر و از نمای زیر دیده می شود عالی ترین جایگاه را در ذهن مخاطب هدف گرفته، سفیدی پودر و زیبایی آبشاری که سرازیر شده با مخاطب رابطه عاطفی و زیبایی شناختی برقرار می کند. ورودی تصویر لوگوی برف است، این رفتار نشان از شناخته شدن و اعتبار برف در زمان این آگهی دارد، ابعاد لوگو از ابعاد فونتی که برای اعلام ارائه جوائز استفاده شده بزرگتر است، یعنی آگهی برف برای خوانده شدن نیازی به شروع با “جایزه می دهیم” ندارد! برف برای خود در ذهن مخاطب جایگاه خوبی را به دست آورده و اکنون از مزایای این جایگاه استفاده می کند. در این مقطع زمانی، برف تنها یک نام تجاری نیست، یک برند است.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

پودر لباسشویی برف – سه — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.
مخاطب پیام آگهی:

با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
یک آگهی برای ترویج فروش که با استفاده از زیبایی تصویر کوه های پوشیده از برف – تصویری که در لوگو هم دیده می شود – رابطه عاطفی خوب و قوی با مخاطب ایجاد می کند و جذابیت هایش در اعلام جوایز بزرگ و ارزنده محدود نمی شود؛ و بسته بندی پودر برف که بر قله و اوج تصویر نشسته. آگهی با تاکید بر جایزه دادن پودر برف و یک ارتباط منطقی شروع می شود، تصویر پس زمینه ارتباط عاطفی را به آن اضافه می کند، فهرست جوایز مخاطب را ترغیب می کند و در نهایت توضیح چگونگی شرکت در قرعه کشی توضیح داده شده و برای اطمینان خاطر، تصویر محلی از بسته بندی پودر برف که باید بریده و ارسال شود نیز نشان داده شده. یک آگهی کامل و بی نقص.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

پودر لباسشویی برف – دو — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.

مخاطب پیام آگهی:
با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
یک آگهی از جنس ترویج، اعلام تخفیف با هدف افزایش فروش و شاید جذب مشتریان جدید و بزرگتر کردن بازار. صفت “قیمت شکن” برای پودر برف نوعی لیدر بازار بودن را بیان می کند و تصویر نیز بیانگر همین جایگاه عالی است؛ بسته بندی پودر برف بالای لباس مردانه سفیدی که سطح بزرگی از زمینه مشکی طرح را فرا گرفته و با آن به مبارزه برخواسته، به نوعی حالت تاجگذاری پادشاهی خوب و قدرتمند را تداعی می کند؛ و دستی زنانه که مخاطب آگهی یعنی زنان را برای انتخاب و خرید پودر برف هدف می گیرد. جمله پایان بندی آگهی نیز باز بر جایگاه والای پودر برف تاکید می کند: “پودر لباسشویی برف از امروز با بهای ارزانتر از پودرهای معمولی در اختیار شماست”! یعنی پودر برف یک پودر معمولی نیست! پودر لباسشویی برف در این آگهی لیدر قیمت و لیدر کیفیت بودن خود را اعلام و باورپذیر کرده.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

پودر لباسشویی برف – یک — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
برف. نامی بسیار مناسب و همخوان با کالا و نتیجه استفاده از آن. شکل کالا و حالت ریخته شدن آن از جعبه و جمع شدنش روی سطحی که فرو می ریزد کاملن مشابه با شکل و رفتار فیزیکی برف است، و نتیجه استفاده از آن تمیز شدن لباس ها و سفیدی مانند برف که به خوبی در تگ لاین از آن استفاده شده.

محصول:
پودر شستشوی لباس با دست.

تگ لاین:
هرکه با برف شست، می گوید / برف بهتر لباس می شوید

کاراکتر برند:
ندارد.

وعده برند:
شستشوی بهتر لباس با دست.

پیش زمینه:
آگهی مربوط به دوره ای است که خانم یا خدمتکار خانه، تمام لباس ها را با دست می شسته؛ کالایی که تا پیش از ورود پودرهای لباسشویی برای این کار استفاده می شد، صابون های سنتی لباسشویی بوده. این که برف نخستین پودر لباسشویی با دست در بازار ایران بوده یا نه را دقیقن نمی دانم، ولی به هرحال مخاطب آگهی می تواند هر دو گروه مخاطب ممکن باشد؛ کسانی که هنوز از صابون لباسشویی استفاده می کنند و کسانی که مشتری سایر پودرهای موجود در بازار – شاید پودر لباسشویی تاید – هستند.

مخاطب پیام آگهی:
با توجه به اینکه انتخاب و خرید موادمصرفی از جمله پودرلباسشویی با خانم خانه است – فارغ از این که چه کسی لباس ها را می شوید – پس مخاطب پیام آگهی، خانم های خانه دار هستند. از طرفی چون تغییر عادت و جلب اعتماد زنان یک جامعه سنتی که همیشه شاهد شسته شدن لباس ها با صابون سنتی در خانه مادر و مادربزرگ بوده و خود نیز سالها از همین محصول استفاده کرده اند، بسیار سخت بوده، آگهی زنان جوان تر را که گرایش به روش های نوین زندگی داشته اند هدف گرفته است؛ احتمالن گروه سنی بین 20 تا 30 سال که فرزندان کوچک داشته و علاقمندند فرزندشان همیشه لباس زیبا و تمیز به تن داشته باشد.

شرح آگهی ها:
در آگهی نخست دوتا دختر دوقلو با پیرهن های سفید و مد روز که نشان از سبک زندگی مدرن خانواده می دهد، از سفیدی و زیبایی پیراهن شان لذت می برند. زمینه قرمز آگهی به رنگ سفید لباس ها درخشندگی و زیبایی بیشتری داده. حتا در هوای بدون دوده و غبار آن سالها، پوشیدن لباس سفید به خصوص برای بچه ها کار راحتی نبوده و همیشه خطر چرک مرد شدن لباس بعد از چندبار شستشو و از بین رفتن جلوه آن وجود داشته؛ پس با توجه به عادات خرید آن دوران که تعداد لباس هایی که برای افراد خانواده خریداری می شد، بسیار کمتر از امروز، و تنها برای مناسبت هایی مانند عید نوروز بوده، وعده آگهی که نو و تمیز نگه داشتن لباس و عمر مفید آن است، بسیار جذاب و کاربردی است. ناگفته نماند که زبان بدن کودکان، نوعی مقایسه و رضایت را نیز به مخاطب القا می کند که در جهت پیام آگهی است که از صفت برتر “بهتر” استفاده کرده و از مخاطب می خواهد که کیفیت محصول و نتیجه مصرف آن را با سایر محصولات مشابه مقایسه کند.
تصویر این دو دخترک قشنگ، خوش پوش، تمیز و مرتب، دقیقن همان تصویری است که هر مادر جوانی برای فرزندش می خواهد؛ بلافاصله زیر این وعده تصویری، جعبه پودر برف نشسته و زیر آن نیز وعده تصویر با کلام تکرار می شود: هرکه با برف شست، می گوید / برف، بهتر لباس می شوید!
نکته ای که درباره شکل قرارگرفتن جعبه پودر برف در آگهی حدس می زنم – تاکید می کنم، حدس می زنم! – اینه که اگر طراح جعبه رو به شکل ایستاده قرار می داد، ورودی تصویر آگهی گم می شد یا اینکه تصویر جعبه پیش از تصویر دخترها دیده می شد؛ با توجه به اهمیت پیام تصویر و وعده آگهی، طراح ترجیح داده نخستین چیزی که مخاطب می بیند تصویر لباس های تمیز باشد و بعد عامل این تمیزی و رضایت؛ همچنین تصویر جعبه در حالت خوابیده پرسپکتیو بیشتری نسبت به حالت ایستاده دارد و عمق و حرکتی که ایجاد می کند جذابیت بصری بیشتری به آگهی می دهد، در عین حال مانند یک فلش چشم مخاطب را به سمت آخرین بخش آگهی، یعنی شعار هدایت می کند.

آگهی دوم هم مشابه آگهی نخست هست با این تفاوت که دو پسر لباس های سفید و تمیزشان را با هم مقایسه کرده و احساس رضایت می کنند. آگهی نخست مادرهای دختردار و آگهی دوم مادرهای پسردار را هدف می گیرد. شاید فکر کنید چرا یک آگهی با حضور یک پسر و یک دختر طراحی نشده تا هردو گروه از مادران در یک آگهی هدف قرار بگیرند؛ حدس می زنم دلیل این کار جلوگیری از خطای برداشت مخاطب بوده، دو دختر یا دو پسر دوقلو و با لباس های یکسان، و زبان بدنی که حاکی از مقایسه است، در این بین تنها چیزی که برای مقایسه باقی می ماند سفیدی و تمیزی لباس است که هدف آگهی است، نه مقایسه دختر و پسر یا شکل بچه ها یا مدل لباس ها.

 

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه