کاغذ دیواری – شش — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
لینولئوم ایران

محصول:
کاغذ دیواری

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
ایجاد چهره ای مدرن و زیبا برای خانه با دیوارهای زیبا و متنوع و قابل شستشو و با صرف هزینه ای برابر با رنگ

پیش زمینه:
تا پیش از دوران این آگهی ها، برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان ها، از رنگ استفاده می شد و جایگزین دیگری وجود نداشت. در سال 1300 رنگ از ترکیب مواد گیاهی و معدنی توسط استادکارها و پای کار ساخته می شد، در سال 1318 نخستین رنگ روغنی کارخانه ای وارد بازار شد و سال 1341 نخستین رنگ پلاستیک. رنگ های پلاستیک قابل شستشو نیست ولی رنگ های روغنی را می توان شست؛ مشکل استفاده از رنگ پلاستیک بوی تینری است که در زمان رنگ آمیزی ایجاد می شود و تا چندین روز باقی می ماند، که این خصوصیت، رنگی آمیزی دیوار منزلی که خانواده در آن ساکن هستند را سخت و آزاردهنده می کند. رنگ های پلاستیک بو نداشته ولی با توجه به اینکه هرچند سال یک بار برای تمیز شدن ساختمان نیاز به رنگکاری دوباره هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تداخل فعالیت رنگکاری با زندگی روزمره خانواده، جذابیت کمتری نسبت به رنگ روغنی دارد. کاغذ دیواری یک کالای کاملن جدید است که اگر مخاطب از وجود آن اطلاع هم داشته باشد، درباره مشخصات و هزینه های نصب آن اطلاعات چندانی ندارد، بنابراین برای ترغیب مخاطب برای خرید این کالا، علاوه بر دلایل احساسی و زیبایی شناختی، می بایست مشخصات کامل محصول و مراکز فروش آن معرفی شود.

مخاطب پیام آگهی:
مخاطب آگهی خانواده های متجدد ساکن تهران هستند – با توجه به نشانی مراکز فروش اعلام شده در آگهی ها که همه در تهران قرار دارد – که تصمیم گیرنده اصلی پدر/مرد خانواده است، ولی مشخص است که در این دوران، خواسته زنان بر این انتخاب تاثیر جدی و تعیین کننده ای دارد.

شرح آگهی ها:
پیام تصویر که از ترکیب نمای سقف خانه با دیواری که کاغذ دیواری شده بوجود آمده، “استفاده از کاغذ دیواری برای تمام خانه” است؛ انگار با خانه ای روبرو هستیم که تمام دیوارهای داخلی اش با کاغذ دیواری پوشیده شده. گلهای طبیعی که روی کاغذ دیواری ریخته و با گل های روی آن یکی می شود، وعده زیبایی و اضافه شدن حس طراوت به خانه را می دهد. باز هم تصویری بسیار موفق در ارائه سریع یک پیام جذاب. مینیمال بودن تصویر خانه، تقابل جذابی با تصویر به نسبه طبیعی گل ها ایجاد می کند که در القا حس ظرافت و زیبایی محصول بسیار موفق است.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

کاغذ دیواری – پنج — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
لینولئوم ایران

محصول:
کاغذ دیواری

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
ایجاد چهره ای مدرن و زیبا برای خانه با دیوارهای زیبا و متنوع و قابل شستشو و با صرف هزینه ای برابر با رنگ

پیش زمینه:
تا پیش از دوران این آگهی ها، برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان ها، از رنگ استفاده می شد و جایگزین دیگری وجود نداشت. در سال 1300 رنگ از ترکیب مواد گیاهی و معدنی توسط استادکارها و پای کار ساخته می شد، در سال 1318 نخستین رنگ روغنی کارخانه ای وارد بازار شد و سال 1341 نخستین رنگ پلاستیک. رنگ های پلاستیک قابل شستشو نیست ولی رنگ های روغنی را می توان شست؛ مشکل استفاده از رنگ پلاستیک بوی تینری است که در زمان رنگ آمیزی ایجاد می شود و تا چندین روز باقی می ماند، که این خصوصیت، رنگی آمیزی دیوار منزلی که خانواده در آن ساکن هستند را سخت و آزاردهنده می کند. رنگ های پلاستیک بو نداشته ولی با توجه به اینکه هرچند سال یک بار برای تمیز شدن ساختمان نیاز به رنگکاری دوباره هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تداخل فعالیت رنگکاری با زندگی روزمره خانواده، جذابیت کمتری نسبت به رنگ روغنی دارد. کاغذ دیواری یک کالای کاملن جدید است که اگر مخاطب از وجود آن اطلاع هم داشته باشد، درباره مشخصات و هزینه های نصب آن اطلاعات چندانی ندارد، بنابراین برای ترغیب مخاطب برای خرید این کالا، علاوه بر دلایل احساسی و زیبایی شناختی، می بایست مشخصات کامل محصول و مراکز فروش آن معرفی شود.

مخاطب پیام آگهی:
مخاطب آگهی خانواده های متجدد ساکن تهران هستند – با توجه به نشانی مراکز فروش اعلام شده در آگهی ها که همه در تهران قرار دارد – که تصمیم گیرنده اصلی پدر/مرد خانواده است، ولی مشخص است که در این دوران، خواسته زنان بر این انتخاب تاثیر جدی و تعیین کننده ای دارد.

شرح آگهی ها:
کالا از مرحله معرفی و تاکید بر کیفیت خود – با استفاده از برند کشور سازنده – هم گذشته و با تکیه بر تنوع و دوام قصد بزرگ کردن بازار را دارد. نوشته کاغذدیواری در بالا، گوشه ای از یک اتاق که تنها با دو دیوار پوشیده از کاغذ دیواری و یک گلدان نشان داده شده و به سادگی تصویر یک خانه شیک و مدرن را در ذهن مخاطب بوجود میاورد. نوشته “کاغذدیواری برنگ و طرح های مدرن و زیبا، قابل شستشو” و معرفی نمایندگی انحصاری این محصول که شرکت سهامی پخش لینولئوم ایران است.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

کاغذ دیواری – چهار — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
لینولئوم ایران

محصول:
کاغذ دیواری

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
ایجاد چهره ای مدرن و زیبا برای خانه با دیوارهای زیبا و متنوع و قابل شستشو و با صرف هزینه ای برابر با رنگ

پیش زمینه:
تا پیش از دوران این آگهی ها، برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان ها، از رنگ استفاده می شد و جایگزین دیگری وجود نداشت. در سال 1300 رنگ از ترکیب مواد گیاهی و معدنی توسط استادکارها و پای کار ساخته می شد، در سال 1318 نخستین رنگ روغنی کارخانه ای وارد بازار شد و سال 1341 نخستین رنگ پلاستیک. رنگ های پلاستیک قابل شستشو نیست ولی رنگ های روغنی را می توان شست؛ مشکل استفاده از رنگ پلاستیک بوی تینری است که در زمان رنگ آمیزی ایجاد می شود و تا چندین روز باقی می ماند، که این خصوصیت، رنگی آمیزی دیوار منزلی که خانواده در آن ساکن هستند را سخت و آزاردهنده می کند. رنگ های پلاستیک بو نداشته ولی با توجه به اینکه هرچند سال یک بار برای تمیز شدن ساختمان نیاز به رنگکاری دوباره هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تداخل فعالیت رنگکاری با زندگی روزمره خانواده، جذابیت کمتری نسبت به رنگ روغنی دارد. کاغذ دیواری یک کالای کاملن جدید است که اگر مخاطب از وجود آن اطلاع هم داشته باشد، درباره مشخصات و هزینه های نصب آن اطلاعات چندانی ندارد، بنابراین برای ترغیب مخاطب برای خرید این کالا، علاوه بر دلایل احساسی و زیبایی شناختی، می بایست مشخصات کامل محصول و مراکز فروش آن معرفی شود.

مخاطب پیام آگهی:
مخاطب آگهی خانواده های متجدد ساکن تهران هستند – با توجه به نشانی مراکز فروش اعلام شده در آگهی ها که همه در تهران قرار دارد – که تصمیم گیرنده اصلی پدر/مرد خانواده است، ولی مشخص است که در این دوران، خواسته زنان بر این انتخاب تاثیر جدی و تعیین کننده ای دارد.

شرح آگهی ها:
متن آگهی با مورد قبلی تفاوتی ندارد، ولی ترکیب تصویر خانه با کره زمین و نشان دادن تنوع طرح های کاغذهای دیواری، پیام کامل و جذابی را به سرعت به مخاطب می رساند؛ یک جهان تنوع طرح و رنگ برای خانه تو! کالا دوران معرفی به بازار را پشت سر گذاشته و برای بزرگ کردن بازار نیاز به تاکید بر تنوع طرح و رنگ و سلیقه مخاطبان خود دارد.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

کاغذ دیواری – سه — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
لینولئوم ایران

محصول:
کاغذ دیواری

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
ایجاد چهره ای مدرن و زیبا برای خانه با دیوارهای زیبا و متنوع و قابل شستشو و با صرف هزینه ای برابر با رنگ

پیش زمینه:
تا پیش از دوران این آگهی ها، برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان ها، از رنگ استفاده می شد و جایگزین دیگری وجود نداشت. در سال 1300 رنگ از ترکیب مواد گیاهی و معدنی توسط استادکارها و پای کار ساخته می شد، در سال 1318 نخستین رنگ روغنی کارخانه ای وارد بازار شد و سال 1341 نخستین رنگ پلاستیک. رنگ های پلاستیک قابل شستشو نیست ولی رنگ های روغنی را می توان شست؛ مشکل استفاده از رنگ پلاستیک بوی تینری است که در زمان رنگ آمیزی ایجاد می شود و تا چندین روز باقی می ماند، که این خصوصیت، رنگی آمیزی دیوار منزلی که خانواده در آن ساکن هستند را سخت و آزاردهنده می کند. رنگ های پلاستیک بو نداشته ولی با توجه به اینکه هرچند سال یک بار برای تمیز شدن ساختمان نیاز به رنگکاری دوباره هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تداخل فعالیت رنگکاری با زندگی روزمره خانواده، جذابیت کمتری نسبت به رنگ روغنی دارد. کاغذ دیواری یک کالای کاملن جدید است که اگر مخاطب از وجود آن اطلاع هم داشته باشد، درباره مشخصات و هزینه های نصب آن اطلاعات چندانی ندارد، بنابراین برای ترغیب مخاطب برای خرید این کالا، علاوه بر دلایل احساسی و زیبایی شناختی، می بایست مشخصات کامل محصول و مراکز فروش آن معرفی شود.

مخاطب پیام آگهی:
مخاطب آگهی خانواده های متجدد ساکن تهران هستند – با توجه به نشانی مراکز فروش اعلام شده در آگهی ها که همه در تهران قرار دارد – که تصمیم گیرنده اصلی پدر/مرد خانواده است، ولی مشخص است که در این دوران، خواسته زنان بر این انتخاب تاثیر جدی و تعیین کننده ای دارد.

شرح آگهی ها:
مشخص است آگهی مربوط به دورانیست که کالای موردنظر یعنی “کاغذ دیواری” به عنوان جایگزین رنگ ساختمان در بازار کاملن معرفی و شناخته شده؛ زیرا به معرفی گروه خاصی از کالا می پردازد، کاغذ دیواری مناسب اتاق کودک، که ایده جدیدی را برای بخشی از گروه مخاطب مطرح می کند؛ خانواده های متجددی که فرزند کوچک شان اتاق اختصاصی دارد! نام محصول بالای صفحه نوشته شده و کاغذدیواری مخصوص اتاق بچه بیشتر سطح تصویر را پوشانده، در اتاق هم رو به اتاق نشیمن باز است که فضای یک خانه مدرن آن روزگار را نشان می دهد. زیر این درگاه جمله ای برای مخاطب خواهان مدرنیته و تجدد نوشته شده “با کاغذهای دیواری قابل شستشو، در رنگ ها و طرح های متنوع و صرف هزینه ای برابر رنگ، ساختمان خود را مدرن و زیبا سازید”، این جمله نشان می دهد که در آن مقطع زمانی کاغذدیواری محصولی شناخته شده بوده ولی با وعده های قابل شستشوبودن، مدرن بودن و زیبایی، برای پیروزی بر رقیب سنتی – رنگ ساختمان – تلاش می کرده. مثلثی که نوشته قرمز بالای تصویر، قرمزی تصویر اتاق نشیمن و جسم قرمزی که کنار اتاق کودک قرار گرفته – شاید نوعی چراغ – ایجاد می کند، علاوه بر گردش چشم مناسب در تصویر، سطح بزرگ کاغذدیواری را مرکز توجه قرار داده و مخاطب را هرچه بیشتر متوجه خرگوش های دوست داشتنی می کند. جمله پایان بندی، “برای دیدن انواع کاغذهای دیواری ساخت کشورهای مهم دنیا به… مراجعه فرمائید” تلاشی است برای فروش کالا با تکیه بر “اهمیت” کشور سازنده در دنیای آن زمان است؛ جلب اعتماد به کیفیت کالا با استفاده از تصویر مثبتی که کشور سازنده در ذهن مخاطب دارد، درواقع قدرت برند کشور است که محصول را می فروشد. هنوز هم احساس مخاطب به کشور سازنده هر کالایی، تاثیر فراوانی بر برند و فروش آن در سایر کشورها دارد.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

کاغذ دیواری – دو — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
لینولئوم ایران

محصول:
کاغذ دیواری

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
ایجاد چهره ای مدرن و زیبا برای خانه با دیوارهای زیبا و متنوع و قابل شستشو و با صرف هزینه ای برابر با رنگ

پیش زمینه:
تا پیش از دوران این آگهی ها، برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان ها، از رنگ استفاده می شد و جایگزین دیگری وجود نداشت. در سال 1300 رنگ از ترکیب مواد گیاهی و معدنی توسط استادکارها و پای کار ساخته می شد، در سال 1318 نخستین رنگ روغنی کارخانه ای وارد بازار شد و سال 1341 نخستین رنگ پلاستیک. رنگ های پلاستیک قابل شستشو نیست ولی رنگ های روغنی را می توان شست؛ مشکل استفاده از رنگ پلاستیک بوی تینری است که در زمان رنگ آمیزی ایجاد می شود و تا چندین روز باقی می ماند، که این خصوصیت، رنگی آمیزی دیوار منزلی که خانواده در آن ساکن هستند را سخت و آزاردهنده می کند. رنگ های پلاستیک بو نداشته ولی با توجه به اینکه هرچند سال یک بار برای تمیز شدن ساختمان نیاز به رنگکاری دوباره هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تداخل فعالیت رنگکاری با زندگی روزمره خانواده، جذابیت کمتری نسبت به رنگ روغنی دارد. کاغذ دیواری یک کالای کاملن جدید است که اگر مخاطب از وجود آن اطلاع هم داشته باشد، درباره مشخصات و هزینه های نصب آن اطلاعات چندانی ندارد، بنابراین برای ترغیب مخاطب برای خرید این کالا، علاوه بر دلایل احساسی و زیبایی شناختی، می بایست مشخصات کامل محصول و مراکز فروش آن معرفی شود.

مخاطب پیام آگهی:
مخاطب آگهی خانواده های متجدد ساکن تهران هستند – با توجه به نشانی مراکز فروش اعلام شده در آگهی ها که همه در تهران قرار دارد – که تصمیم گیرنده اصلی پدر/مرد خانواده است، ولی مشخص است که در این دوران، خواسته زنان بر این انتخاب تاثیر جدی و تعیین کننده ای دارد.

شرح آگهی ها:
یک آگهی دیگر برای معرفی کالا – کاغذ دیواری – و توضیح مزایای استفاده از آن. فضای راحت و شیک یک خانه؛ کاغذ دیواری به عنوان موضوع آگهی و همچنین مسئول زیبا کردن این خانه، بیشترین سطح تصویر را به خود اختصاص داده، قایق توی تابلوی آویخته شده به دیوار، به لحاظ رنگ، فرم و معنا، با خطوط هندسی روی کاغذ دیواری تقابل ایجاد کرده و ذهن مخاطب را درگیر می کند، میز کوچک کنار دیوار و گلدان گلی که روی آن قرار گرفته آرامش و زیبایی محیط خانه را القا می کند و یک صندلی راحت خالی در کنج این خلوت دلخواه، مخاطب را به نشستن و لذت بردن از این فضا دعوت می کند؛ وعده آگهی – از این پس کاغذ دیواری با رنگ ها و طرح های مدرن، مشکل رنگ آمیزی ساختمان را حل می کند – مانند قابی بالای دیوار آویخته شده؛ بالا – چپ، بهترین جای تصویر برای گذاشتن چیزی است که می خواهیم اهمیت و اعتبار بیشتری به آن بدهیم. رنگ قرمز این نوشته، با رنگ قرمز نوشته “کاغذ دیواری” در پایین-راست تصویر، به عنوان دو لکه قرمز، خطی را بوجود میاورد که چشم را به سمت پایین و نام محصول کشیده و بعد به سمت اطلاعات مراکز فروش می برد. مثلثی که این دو لکه قرمز با گل های قرمز بوجود آورده، چشم را بیشتر متوجه فضای داخلی این مثلث که تصویر دیوار پوشیده شده با کاغذدیواری است کرده و روی آن به حرکت درمیاورد.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه

کاغذ دیواری – یک — از مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه”

نام برند:
لینولئوم ایران

محصول:
کاغذ دیواری

تگ لاین:

کاراکتر برند:

وعده برند:
ایجاد چهره ای مدرن و زیبا برای خانه با دیوارهای زیبا و متنوع و قابل شستشو و با صرف هزینه ای برابر با رنگ

پیش زمینه:
تا پیش از دوران این آگهی ها، برای پوشاندن دیوارهای داخلی ساختمان ها، از رنگ استفاده می شد و جایگزین دیگری وجود نداشت. در سال 1300 رنگ از ترکیب مواد گیاهی و معدنی توسط استادکارها و پای کار ساخته می شد، در سال 1318 نخستین رنگ روغنی کارخانه ای وارد بازار شد و سال 1341 نخستین رنگ پلاستیک. رنگ های پلاستیک قابل شستشو نیست ولی رنگ های روغنی را می توان شست؛ مشکل استفاده از رنگ پلاستیک بوی تینری است که در زمان رنگ آمیزی ایجاد می شود و تا چندین روز باقی می ماند، که این خصوصیت، رنگی آمیزی دیوار منزلی که خانواده در آن ساکن هستند را سخت و آزاردهنده می کند. رنگ های پلاستیک بو نداشته ولی با توجه به اینکه هرچند سال یک بار برای تمیز شدن ساختمان نیاز به رنگکاری دوباره هست، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تداخل فعالیت رنگکاری با زندگی روزمره خانواده، جذابیت کمتری نسبت به رنگ روغنی دارد. کاغذ دیواری یک کالای کاملن جدید است که اگر مخاطب از وجود آن اطلاع هم داشته باشد، درباره مشخصات و هزینه های نصب آن اطلاعات چندانی ندارد، بنابراین برای ترغیب مخاطب برای خرید این کالا، علاوه بر دلایل احساسی و زیبایی شناختی، می بایست مشخصات کامل محصول و مراکز فروش آن معرفی شود.

مخاطب پیام آگهی:
مخاطب آگهی خانواده های متجدد ساکن تهران هستند – با توجه به نشانی مراکز فروش اعلام شده در آگهی ها که همه در تهران قرار دارد – که تصمیم گیرنده اصلی پدر/مرد خانواده است، ولی مشخص است که در این دوران، خواسته زنان بر این انتخاب تاثیر جدی و تعیین کننده ای دارد.

شرح آگهی ها:
فضایی شاد که و دیواری پوشیده از گل که نام محصول، برای آشنایی و آگاهی مخاطب، روی آن نوشته شده – کاغذ دیواری – و با توجه به جدید و ناشناخته بودن این کالا در بازار، طراح تصمیم بسیار درستی گرفته بوده. در پایین تصویر سیلوئت زن جوانی که با شادی و علاقه دیوار پوشیده از کاغذ دیواری گلدار را نوازش می کند، زبان بدن او حاکی از خوشحالی و هیجان زیاد است؛ فرم دامن او این حالت را تشدید می کند؛ این تصویر هم مخاطب زن و هم مخاطب مرد را تحت تاثیر قرار می دهد، زنان خواستار خوشحالی مشابه می شوند و مردان با خوشحال کردن همسرشان احساس غرور و قدرت می کنند. نحوه لی آوت نوشته های پایین تصویر، حالت پایکوبی زن و هیجان او را تشدید می کند. نکته قابل توجه عدم حضور نام تجاری در آگهیست، سه شرکت با نام های متفاوت به عنوان فروشنده “کاغذ دیواری” که نام تجاری مشخصی ندارد معرفی شده است. جمله “از این پس کاغذ دیواری با رنگ ها و طرح های مدرن، مشکل رنگ آمیزی ساختمان را حل می کند” نه تنها دلیل فضای شاد این آگهی را به خوبی توضیح می دهد، بلکه دلیل منطقی و محکمی نیز برای خرید و استفاده از آن به مخاطب ارائه می کند.

* تصویر از کتاب سرخ و سیاه انتشارات سیته

** درباره مجموعه “حاشیه ای بر سرخ و سیاه